Techno Plastic Products AG

Katalog no Hacim Versiyon Boyutlar Materyal  Paket i Adeti Koli i Adet
91105 15 ml dibi konik 17.1x 120 mm PP 40 800
91016 13 ml dibi yuvarlak-ksa 17.1x 120 mm PP 40 800
91017 15 ml dibi yuvarlak-uzun 17.1x 120 mm PP 40 800
91019 13 ml dibi dz 17.1x 120 mm PP 40 800
91050 50 ml dibi konik 30.0 x 115 mm PP 20 360
91051 50 ml etekli 30.0 x 115 mm PP 20 320
91056 50 ml dibi yuvarlak 30.0 x 115 mm PP 20 360
91115 15 ml dibi konik 17.1 x 120 mm PS 40 800
             
91014 15 ml dibi konik 17.1 x 120 mm PP 40 360
91054 50 ml dibi yuvarlak 30.0 x 115 mm PP 20 160
             
91515 15 ml dibi yuvarlak Rak 30x15 ml PP 1 10
91550 50 ml dibi yuvarlak Rak 20x50 ml PP 1 10

Katalog No reme Yzeyi Version Boyutlar Paket i Adeti Koli i Adet
91106 20 cm Vent 16 x 120 mm 20 800
91243 10 cm Konik-Filtre kapakl 30 x 105 mm 4 216
99018   Rak 200x88x72 mm -PP 1 28

Biyoreaktr Spin Tp - Septumlu Tp

Katalog no Hacim Versiyon Boyutlar Materyal  Paket i Adeti Koli i Adet
87015 15 ml 15 ml konik 17.1x 120 mm PP 40 800
87017 15 ml 15 ml dibi yuvarlak 17.1x 120 mm PP 40 800
87050 50 ml 50 ml konik 30.0x 115 mm PP 20 180
787050 50 ml 50 ml konik barkotlu 30.0x 115 mm PP 20 180
87450 450 ml 450 ml konik 96.0 x 145 mm PP 1 32
87600 600 ml 600 ml konik 100 x 183 mm PP 1 26
99013 3x87600 Rak 87600 iin 366 x 146x70 mm PP 1 6
             
86050 50 ml septum 30x115 mm PP/PE 20 180

Katalog No reme Yzeyi Version Hacim Boyutlar Paket i Adeti Koli i Adet
90025 25 cm Vent 60 ml 90 x 50 x 25 mm 10  360
90026 25 cm Filter 60 ml 90 x 50 x 25 mm 10 360
90075 75 cm Vent 270 ml 150 x 85 x 35 mm 5 100
90076 75 cm Filter 270 ml 150 x 85 x 35 mm 5 100
90150 150 cm Vent 690 ml 205 x 120 x 45 mm 3 36
90151 150 cm Filter 690 ml 205 x 120 x 45 mm 3 36
90300 300 cm Vent 1360 ml 270 x 170 x 45 mm 3 18
90301 300 cm Filter 1360 ml 270 x 170 x 45 mm 3 18

Katalog No reme Yzeyi Lid Opening Boyutlar Hacim Paket i Adeti Koli i Adet
90552 150 cm Kapakl 210 x 122 x 50 mm 690 ml 3 18 
90652 115 cm Kapakl- bariyerli 210 x 122 x 50 mm 690 ml 3 18 
             
90028 25 cm st soyulabilir kapak 92 x 51 x 31 mm 15 ml 5 70 
90078 75 cm st soyulabilir kapak 155 x 87 x 45 mm 65 ml 2 32 
90153 150 cm st soyulabilir kapak 210 x 122 x 50 mm 150 ml 3 18
90303 300 cm st soyulabilir kapak 270 x 170 x 55 mm 300ml 2 8 
90551 150 cm st soyulabilir kapak 210 x 122 x 50 mm 150 ml 3 18 
90553 150 cm st soyulabilir kapak 210 x 122 x 50 mm 150 ml 3 18 
90653 115 cm st soyulabilir kapak- 210 x 122 x 50 mm 115 ml 3 18 

Clipmax

Katalog No reme Yzeyi Version Materyal Boyutlar Paket i Adeti Koli i Adet
70010 10 cm filtre- klip PS/COP 93 x 33 x 32 mm 1 5

l Steril ambalaj

   

Katalog No Kapasite Version Hacim Boyutlar Paket i Adeti Koli i Adet
  Tekli ambalaj - - - 1 -
 
 

Katalog No reme Yzeyi Version Hacim Boyutlar Paket i Adeti Koli i Adet
92006 9.03 cm flat 15.53 ml 128 x 86 x 22 mm 1 126
92012 3.47 cm flat 5,96 ml 128 x 86 x 22 mm 1 126
92024 1.86 cm flat 3.18 ml 128 x 86 x 22 mm 1 126
92048 0,88 cm flat 3.18 ml 128 x 86 x 22 mm 1 126
92096 0.32 cm flat 0.36 ml 128 x 86x 17 mm 1 162
92097 0.64 cm U bottom 0.34 ml 128 x 86x 17 mm 1 162
92106 9.03 cm flat 15.53 ml 128 x 86 x 22 mm 1 42
92112 3.47 cm flat 5,96 ml 128 x 86 x 22 mm 1 42
92124 1.86 cm flat 3.18 ml 128 x 86 x 22 mm 1 42
92148 0,88 cm flat 3.18 ml 128 x 86 x 22 mm 1 42
92196 0.32 cm flat 0.36 ml 128 x 86 x 17 mm 1 54
92197 0.64 cm U bottom 0.34 ml 128 x 86 x 17 mm 1 54
92406 9.03 cm flat 15.53 ml 128 x 86 x 22 mm 4 72
92412 3.47 cm flat 5,96 ml 128 x 86 x 22 mm 4 72
92424 1.86 cm flat 3.18 ml 128 x 86 x 22 mm 4 72
92448 0,88 cm flat 3.18 ml 128 x 86 x 22 mm 4 72
92696 0.32 cm flat 0.36 ml 128 x 86 x 17 mm 6 108
92697 0.64 cm U bottom 0.34 ml 128 x 86 x 17 mm 6 108

Daha Fazla Bilgi in Mail Atabilirsiniz

   home    forward